تصاویر زیر سازی سقف شیبدار شیروانی، سر درب، آب رو، آلاچیق

تصاویر زیر سازی سقف شیبدار شیروانی، سر درب، آب رو، آلاچیق

تصاویر زیر سازی سقف شیبدار شیروانی، سر درب، آب رو، آلاچیق

گالری تصاویر نحوه نصب، زیرسازی و اجرای ورق طرح سفال فلزی پرچین روی سقف ویلا، سقف آلاچیق و دیگر سقف های شیبدار

1-زیرسازی سقف شیبدار پالانی با پروفیل فلزی

 زیرسازی سقف شیبدار پالانی با پروفیل فلزی

2-زیرسازی سقف شیبدار پالانی با پروفیل فلزی

زیرسازی سقف شیبدار پالانی با پروفیل فلزی

3-تیر ریزی فلزی روی سقف بتنی

تیر ریزی فلزی روی سقف بتنی

4-آهن کشی کامل برای پوشش هرمی

آهن کشی کامل برای پوشش هرمی

5- زه کشی کامل سردربی زیبا برای آپارتمان

زه کشی کامل سردربی زیبا برای آپارتمان

6-اسکلت و سقف کامل برای اجرا سقف شیبدار فلزی

اسکلت و سقف کامل برای اجرا سقف شیبدار فلزی

7- چگونگی نصب ورق طرح سفال پرچین روی پرفیل

چگونگی نصب ورق طرح سفال پرچین روی پرفیل

8-آهن کشی آلاچیق فلزی زیبا

آهن کشی آلاچیق فلزی زیبا

9-پیشانی

پیشانی

10-زیرسازی کامل و واضح مخروط فلزی

زیرسازی کامل و واضح مخروط فلزی

11- شاسی کشی چوبی فلزی برای اجرای سقف شیبدار فلزی

شاسی کشی چوبی فلزی برای اجرای سقف شیبدار فلزی

12- سقف شیبدار و هرم نیمه اجرا شده با ورق طرح سفال

سقف شیبدار و هرم نیمه اجرا شده با ورق طرح سفال

13-زیرسازی سقف شیبدار روی پارکینگ با پروفیل فلزی

زیرسازی سقف شیبدار روی پارکینگ با پروفیل فلزی

14- چگونگی زیرسازی با چوب برای سقف شیبدار

چگونگی زیرسازی با چوب برای سقف شیبدار

15- هرم فلزی نیمه اجرا شده با ورق طرح سفال

هرم فلزی نیمه اجرا شده با ورق طرح سفال

16- نحوه پیاده سازی سقف های شیبدار بسیار حرفه ای با آب رو

نحوه پیاده سازی سقف های شیبدار بسیار حرفه ای با آب رو

17- سقف شیروانی زیبا در شمال کشور

سقف شیروانی زیبا در شمال کشور

18-زیر سازی چند آلاچیق فلزی برای نصب ورق طرح سفال در پارک

زیر سازی چند آلاچیق فلزی برای نصب ورق طرح سفال در پارک

19-زیر سازی چند آلاچیق فلزی برای نصب ورق طرح سفال در پارکزیر سازی چند آلاچیق فلزی برای نصب ورق طرح سفال در پارک2

20- خرپا و زه کشی کامل با چوب برای اجرای ورق طرح سفال

خرپا و زه کشی کامل با چوب برای اجرای ورق طرح سفال

21- شاسی کشی روی سقف بتنی برای اجرای سقف شیبدار و شیروانی

شاسی کشی روی سقف بتنی برای اجرای سقف شیبدار و شیروانی

22- شاسی کشی و تیر ریزی کامل به همراه نما و دامپا پیشانی آپارتمان

شاسی کشی و تیر ریزی کامل به همراه نما و دامپا پیشانی آپارتمان

23-نحوه اجرای مناسب آب رو جلوی شیروانی

نحوه اجرای مناسب آب رو جلوی شیروانی

24- زیرسازی سقف شیبدار پالانی برو روی سوله با پروفیل

زیرسازی سقف شیبدار پالانی برو روی سوله با پروفیل

25- تیر ریزی کامل برای سقف شیبدار روی سقف بتنی

تیر ریزی کامل برای سقف شیبدار روی سقف بتنی

26- زیرسازی سقف شیبدار مخروطی یا هرمی با پروفیل

زیرسازی سقف شیبدار مخروطی یا هرمی با پروفیل

27- نمای بعد از نصب تایل طرح سفال روی سر درب مجلل

نمای بعد از نصب تایل طرح سفال روی سر درب مجلل

28- زیرسازی سقف شیبدار با چوب روسی

زیرسازی سقف شیبدار با چوب روسی

29- زیرسازی سقف شیبدار با چوب روسی

زیرسازی سقف شیبدار با چوب روسی

30- نمونه سقف شیبدار چوبی بسیار زیبا برای ویلا و دفتر کارنمونه سقف شیبدار چوبی بسیار زیبا برای ویلا و دفتر کار

31-تیر ریزی روی آلاچیق بتنی با نما و دامپا

تیر ریزی روی آلاچیق بتنی با نما و دامپا

32- نمونه سقف شیبدار چوبی بسیار حرفه ای

نمونه سقف شیبدار چوبی بسیار حرفه ای

 0 نظر

دیدگاه شما
کد بالا را وارد کنید