تصاویر سر دربی آپارتمان،نمونه کار سر دری ویلا و باغ با پرچین

تصاویر سر دربی آپارتمان،نمونه کار سر دری ویلا و باغ با پرچین

تصاویر سر دربی آپارتمان،نمونه کار سر دری ویلا و باغ با پرچین

گالری تصاویر سردربی های زیبای اجرا شده بر روی درب های ورودی آپارتمان و سردربی باغ و سردربی ویلا با ورق طرح سفال پرچین

1- سر دربی اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین و تیزه گرد

سر دربی اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین و تیزه گرد

2- پوشش سقف حیاط با ورق طرح سفال پرچین و تیزه گرد

پوشش سقف حیاط با ورق طرح سفال پرچین و تیزه گرد

3-سر دربی سالن ورزشی اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین

سر دربی سالن ورزشی اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین

4- سر دربی چهار شیب با تایل طرح سفال فلزی با تیزه هشتی پرچین

سر دربی چهار شیب با تایل طرح سفال فلزی با تیزه هشتی پرچین

5- سر دربی قوسی با ورق طرح سفال پرچینسر دربی قوسی با ورق طرح سفال پرچین

6- سر دربی طرح چهار شیب با تایل و تیزه گرد پرچین

سر دربی طرح چهار شیب با تایل و تیزه گرد پرچین

7- تایل طرح سفال رنگ مشکی برای سر دربی

تایل طرح سفال رنگ مشکی برای سر دربی

8-سایبان حیاط نصب شده با ورق طرح سفال

سایبان حیاط نصب شده با ورق طرح سفال

9- سر دربی ویلا یا باغ اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین با تیزه هشتی

سر دربی ویلا یا باغ اجرا شده با تایل طرح سفال پرچین با تیزه هشتی

10- سر دربی پلکانی متصل به سقف شیبدار با ورق طرح سفال پرچین

سر دربی پلکانی متصل به سقف شیبدار با ورق طرح سفال پرچین

11- سر دربی دو شیب زیبا با تایل طرح سفال پرچین

سر دربی دو شیب زیبا با تایل طرح سفال پرچین

12- سر دربی و پیشانی و هرم روی بام با ورق طرح سفال پرچین

سر دربی و پیشانی و هرم روی بام با ورق طرح سفال پرچین

13- سر درب و سایبان حیاط با تیزه و تایل پرچین

سر درب و سایبان حیاط با تیزه و تایل پرچین

14- سر دربی زیبای روی ورودی آپارتمان با پرچین

سر دربی زیبای روی ورودی آپارتمان با پرچین

15- تایل طرح سفال فلزی پرچین دارای انعطاف کافی می باشد

تایل طرح سفال فلزی پرچین دارای انعطاف کافی می باشد

16- سر دربی آپارتمان برای جلوگیری از ریزش آب و تابش نور خورشید

سر دربی آپارتمان برای جلوگیری از ریزش آب و تابش نور خورشید

17- سر دربی و سقف هرمی اجرا شده با تایل پرچین

سر دربی و سقف هرمی اجرا شده با تایل پرچین

18- سر دربی و سایبان حیاط با ورق طرح سفال

سر دربی و سایبان حیاط با ورق طرح سفال

19- تایل طرح سفال پرچین برای پوشش سر دربی حیاط های ویلایی

تایل طرح سفال پرچین برای پوشش سر دربی حیاط های ویلایی

20- سردرب ماشین رو و نفر رو با ورق طرح سفال

سردرب ماشین رو و نفر رو با ورق طرح سفال

 2 نظر

  •  سید محمد

    برای نصب پیشانی از ورق پله ای عرض 25 اجرا شود بسیار زیباتر خواهد شد

  •  مرتضی

    خوب. عالی

دیدگاه شما
کد بالا را وارد کنید